Du lịch Thái Lan – tết 2018 giá hấp dẫn tại Sỹ Lai

Du lịch Thái Lan - tết 2018 giá hấp dẫn tại Sỹ Lai Cập nhật lịch khởi hành Tour THÁI LAN 2018 Du lịch Thái Lan - tết 2018 giá hấp dẫn tại Sỹ Lai 
Tour STK: Bangkok, Pattaya, Safari world, Buffet Baiyoke Sky, Chợ Nổi, Massage Thái,….
Du lịch Thái Lan - tết 2018 giá hấp dẫn tại Sỹ Lai THÁNG 01:
01/01 Giá tour 5.600.000 còn nhận được 02 khách
07/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 18 khách
08/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 15 khách
09/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 18 khách
10/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 03 khách
11/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 20 khách
12/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 21 khách
13/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 22 khách
14/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 24 khách
15/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 21 khách
16/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 22 khách
17/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 17 khách, và còn nhận được 29 khách Giá tour 5.500.000
18/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 24 khách
19/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 24 khách
20/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 23 khách
21/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 24 khách
22/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 20 khách
23/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 24 khách
25/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 08 khách, và còn nhận được 29 khách Giá tour 5.400.000
27/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 24 khách
26/01 Giá tour 5.100.000 còn nhận được 10 khách
27/01 Giá tour 5.100.000 còn nhận được 24 khách
28/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 24 khách
30/01 Giá tour 5.200.000 còn nhận được 24 khách
31/01 Giá tour 5.100.000 còn nhận được 24 khách, và còn nhận được 29 khách Giá tour 5.400.000
=================
Du lịch Thái Lan - tết 2018 giá hấp dẫn tại Sỹ Lai THÁNG 02: 
01/02 Giá tour 5.300.000 còn nhận được 24 khách
02/02 Giá tour 5.300.000 còn nhận được 13 khách
03/02 Giá tour 5.300.000 còn nhận được 04 khách
04/02 Giá tour 5.300.000 còn nhận được 09 khách
05/02 Giá tour 5.300.000 còn nhận được 16 khách
06/02 Giá tour 5.300.000 còn nhận được 09 khách
07/02 Giá tour 5.300.000 còn nhận được 14 khách, và còn nhận được 18 khách Giá tour 5.500.000
08/02 Giá tour 5.800.000 còn nhận được 22 khách
09/02 Giá tour 5.800.000 còn nhận được 10 khách
10/02 Giá tour 6.100.000 còn nhận được 07 khách
11/02 Giá tour 6.300.000 còn nhận được 22 khách

Du lịch Thái Lan - tết 2018 giá hấp dẫn tại Sỹ Lai

Du lịch Thái Lan - tết 2018 giá hấp dẫn tại Sỹ Lai

1 Du lịch Thái Lan - tết 2018 giá hấp dẫn tại Sỹ Lai

0962438931

Updated: 24/12/2017 — 3:28 sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *