Bán bàn phím cơ IKBC poker pro 2 2017

parkchill Bàn phím IKBC poker pro 2 bản 2017, case trắng, cherry black switch, còn bảo hành đến 11/2019. Bàn phím đã được mod led tím.
Khi mua sẽ bao gồm sản phầm full box, 2 cable type C – usb và type C – type C + các phím modifiers đi kèm.
50962135_237233520555187_8958370935488905216_n.jpg 50962135_237233520555187_8958370935488905216_n.jpg 50962135_237233520555187_8958370935488905216_n.jpg 51662381_2133574576757984_7795067927991943168_n.jpg 51745020_530757837333456_8252418731687280640_n.jpg 52470657_324530381506055_5179820748994248704_n.jpg 50962135_237233520555187_8958370935488905216_n.jpg 51662381_2133574576757984_7795067927991943168_n.jpg 51745020_530757837333456_8252418731687280640_n.jpg 52470657_324530381506055_5179820748994248704_n.jpg 50962135_237233520555187_8958370935488905216_n.jpg 51662381_2133574576757984_7795067927991943168_n.jpg 51745020_530757837333456_8252418731687280640_n.jpg 52470657_324530381506055_5179820748994248704_n.jpg 50962135_237233520555187_8958370935488905216_n.jpg 51662381_2133574576757984_7795067927991943168_n.jpg 51745020_530757837333456_8252418731687280640_n.jpg 52470657_324530381506055_5179820748994248704_n.jpg

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *