CD, VCD JVC MV777 Nhật 3 đĩa vàng chanh, mắt đọc tốt

Chạy nguồn biến áp, điện gạt cầu, quắc vàng sang trọng, cơ tốt, vỉ mạch kín máy, hàng đời đầu nên chất tiếng CD đã miễn bàn. AE quan tâm sưu tầm alo trực tiếp cho tiện nhé: 0912069418

Updated: 16/03/2019 — 6:52 sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *