Chân pin kiểm tra tính năng Leeno

Kim đo điện trở G135 series: G135M, G135TM, G1350M3, G135AM-SK

– Kim đo điện trở G1003 series: G1003, G1003 A, G1003C, G1003S-1.2, G1003A-210G, 
G1003W,

G1003R, G1003R-AU, G 1003R-11.1, G 1003S-11.1, G 1003A-11.1, G1003A- 180G, G1003-
210L 
12.1

– Kim đo điện trở G070 series: G070C, G070TW, G070A-SK, G070R, G070MS, G070U, 
G070CW-80, G070RS-40G, G070M, G070LA

– Kim đo điện trở G1353 series: G1353, G1353M, G1353A-280G, G1353-280G, G135AM-280G, 
G1353R-280G, G1353C-1.5, G1353C-2.0, G1353TM, G1353A

– Các loại kim đo điện trở khác: SPR5018SO 700, ST348M8, ST288C-42, ST288C-32, ST288C-
52, ST252M-8

Liên Hệ:0967880017

0967880017

Khách vãng lai
Updated: 12/07/2019 — 4:37 sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *