Đồng hồ G-shock ga – 810B

lấy về chỉ mở hộp ra xem rồi đem cất chứ chưa dùng đến nên còn mới

Updated: 15/03/2019 — 1:22 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *