Liên hệ quảng cáo

Raovatnet.com chấp nhận hình thức quảng cáo dạng banner và textlink trên hệ thống website .

Textink giá : 1000đ/ngày ( thanh toán tối thiểu 1 năm)

Banner 300 x 100 giá : 60.000đ/tháng ( Thanh toán tối thiểu 6 tháng )

 
Liên hệ:[email protected]

Updated: 01/12/2018 — 11:38 chiều