Dạy kèm 3Ds Max

Nhận dạy vẽ 3Ds max + Vray từ cơ bản đến nâng cao. ****Chuyên về thiết kế nội thất: Hướng dẫn từ bước đầu đến khi dựng được room nội thất hoàn chỉnh và hậu kì chỉnh ảnh photoshop. Hiện có 2 lớp: 1. 3Ds max cơ bản + photoshop cơ bản (dành cho học […]