Phật bản mệnh cho tuổi Thìn, Tỵ: Phổ Hiền Bồ Tát

Người sinh năm Thìn, Tỵ sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Phật Phổ Hiền Bồ tát – vị thần tượng trưng cho lễ nghi, sự đức độ và tự nguyện. Ngài sẽ giúp tuổi Thìn, Tỵ thực hiện được những nguyện vọng lớn lao nhất của mình,…

Updated: 07/01/2019 — 11:54 sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *