Vòng trầm

ược người bạn tặng cái vòng trầm mắt tử do đi làm tiếp xúc máy móc dầu nhớt nhiều nên ko dùng tới, tùy duyên cho người có duyên với nó fix manh cho người tùy duyên.

Updated: 16/03/2019 — 5:32 sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *